Prskalice i atomizeri

Izbor dizni za ratarske kulture
• Uvijek slijedite upute na zaštitnim sredstvima za kvalitetu prskanja – veličina kapi i količina vode. Ukoliko navedeni podaci nisu navedeni možete koristiti slijedeće preporuke.
• Kako bi se smanjio drift i zadržala jednolika distribucija sredstva za prskanje preporučeni pritisak treba biti od 1,5 – 2,5 bar. Za INJET dizne pritisak iznosi 3 – 5 bar. S prskalicama s zračnom potporom prihvatljiv je i viši pritisak.

Važni preduvjeti
• Prskanje korova ili ostalih vertikalni ciljeva – važno je koristiti relativno male kapi.
• Korov u ranom stadiju traži dobro pokrivanje također malim kapima ili veću dozu po hektaru korištenjem većih kapi.
• Korov u kasnijem stadiju može se prskati s velikim kapima
• Prskanje fungicidima je često manje osjetljivo na veličinu kapi te se preporučuju kapi srednje veličine. Zapamtite da je doza po hektaru ovisna o gustoći biljaka i potrebi za prodiranjem zaštitnog sredstva prema donjim dijelovima biljke.
• Općenito, količina vode kod konvencionalnog prskanja ne bi trebala biti manja od 150 l/ha, a u slučaju prskanja s zračnom potporom Twin ne bi trebala iznositi manje od 80-100 l/ha za optimalnu efikasnost kod manjih doza.
• Neke od razlika u preporuci kapi «srednje veličine» kod standardnih dizni i kapi «srednje veličine» kod low drift dizni baziraju se na činjenici da su kapi iz low drift dizni blizu granice kapi «srednjih» i «velikih»

Kada se proizvodi miješaju ili kada se koriste proizvodi koji imaju više od jednog djelovanja tada se podešavaju prema najzahtijevnijem sredstvu.

Raspršivači
Primjena sredstava za zaštitu bilja u voćarstvu i vinogradarstvu temelji se na nanošenju sitnih kapljica na biljnu površinu pomoću raspršivača porošivača, atomizera). Osnovna zadaća raspršivanja je u tome što brza struja zraka zahvaća i raspršuje tekućinu u sitne kapljice veličine od 50 do 150 µm.
Raspršivanjem se omogućuje manji utrošak škropiva u odnosu na prskanje. Raspršivače dijelimo na leđne, traktorske nošene i traktorske vučene.
Leđni raspršivači – namijenjeni su isključivo za male površine nedostupne traktorom. Volumen spremnika je do 15 L, snaga motora do 3 kW, kapacitet ventilatora do 1200 m³/h zraka te sapnice protoka(kapaciteta) 5 L/min škropiva.
Traktorski nošeni raspršivači – koriste se u manjim nasadima i u nasadima pod nagibom. Volumen spremnika je 200 – 600 L, kapacitet ventilatora do 50.000 m³/h zraka, protok(kapacitet) svih sapnica do 20 L/min škropiva.
Traktorski vučeni raspršivači – koriste se u većim nasadima na ravnim do blago nagnutim površinama. Volumen spremnika je 600 – 3000 L, kapacitet ventilatora do 70.000 m³/h zraka, protok (kapacitet) svih sapnica do 40 L/min škropiva.
Osnovne dijelove raspršivača dijelimo u dvije grupe. Jednu grupu čine dijelovi koji su potrebni za manipulaciju sa škropivom: spremnik, crpka, regulacijski sklop i sapnice, a drugu grupu čine dijelovi koji služe za stvaranje zračne struje: ventilator s pogonom i usmjerivačima.